секој

секо/ј, -ја, -е përem. çdo: на секој чекор në çdo hap; по секоја цена me çdo kusht (gjithsesi).