сила

сила sh. сили f. forcë; fuqi: човечка сила forcë njerëzore; немам веќе сила за работа nuk kam më forcë (fuqi) për të punuar.