слобода

слобода sh. слободи f. liri: војувавме за слобода luftuam për liri; смрт или слобода vdekje ose liri.