сложен

сложен, –а, –о mb. gjuh. i përbërë: сложен збор fjalë e përbërë; сложена реченица fjali e përbërë.