слуша

слуша impf. dëgjoj, i vë veshin (diçkaje): го слушам предавањето на професорот dëgjoj leksionin e profesorit.