смее

смее impf. I kal. bëj dikë të qeshë: ги смееше децата i bënte të qeshin fëmijët. II се смее filloj të qesh: се смее силно qesh me forcë.