смена

смена sh. смени f. ndërrim: работам во првата смена punoj në ndërresën e parë.