смета

смета impf. llogarit, njehsoj: малиот научи да смета i vogli mësoi të llogarisë.