смешен

смеш/ен, -на, -но mb. qesharak, që të bën të qe­shesh: смешна случка ndodhi qesharake.