содржина

содржина sh. содржини f. 1. brendia, përmbajtja e një ene. 2. brendia, kuptimi i një cope leximi, i një romani. 3. brendia, përmbajtja (e kapitujve) e një libri.