сопруг

сопруг sh. сопрузи m. dhe bashkëshort : тие се сопрузи ata janë bashkëshortorë.