сопствен

сопствен, -а, -о mb. 1. personal: сопствена куќа shtëpi personale. 2. vetjak: сопствено мислење mendim vetjak. 3. gjuh. i përveçëm: сопствена именка emër i përveçëm.