состав

состав sh. состави m. përbërje, punim, hartim (i një teme): писмен состав punim (hartim) me shkrim.