спас

спас m. 1. shpëtim (veprimi). 2. shpëtim (ajo që të shpëton): нема спас од него nuk ka shpëtim prej tij.