спомене

спомене pf. споменува impf. I 1. përmend, zë në gojë. 2. kujtoj. II се споменува përmendem; kujtohem.