способен

способ/ен, -на, -но mb. i aftë: способен за натпревар i aftë për të kryer shërbimin