спрема

спрема impf. përgatis: спремам ученици за натпревари по математика po përgatis nxënës për gara në matmatikë.