срами

срами impf. I turpëroj, marroj, bëj që të ndjejë turp dikush. II се срами turpërohem, marrohem.