срам

срам sh. срамови m. turp, marre: му беше срам i vinte turp; поцрвене од срам u skuq nga turpi; не ти е срам! nuk (ke turp) të vjen turp; срам да ти е të kesh turp.