среда

среда f. e mërkurë: дојди в среда на утро eja të mërkurën në mëngjes.