стане

стане pf. станува impf. ngrihem, çohem (në këmbë): ста­нав од постела çohem (ngrihem) nga shtrati.