стои

стои impf. jokal. qëndroj (në këmbë): стојам пред споменикот qëndroj para përmendores.