стопан

стопан sh. стопани m. pronar: мојот стопан е добродушен човек pronari im është shpirtmirë.