табла

табла sh. табли f. tabelë, dërrasë e zezë: излези на табла! dil në dërrasë të zezë!