таблица

таблица sh. таблици f. tabelë: таблица на множењето tabelë (e) shumë­zimi(t).