тажен

таж/ен, -на, -но mb. i përmalluar: i hidhur: тажна вест lajm i hidhët (i hidhur).