така

така ndajf. ashtu: да, така е! po, ashtu është! и така натаму dhe kështu me radhë (e të tjera).