таков

так/ов, -ва, -во mb. i tillë, i atillë: тој не е таков човек ai nuk është njeri i tillë.