тантела

тантела sh. тантели f. dantelëë, grracë, rrexë: женска кошула со тантела këmishë femrash me dantelë (me rrexë)