тајна

тајна sh. тајни f. fshehtësirë, gjë që mbahet e fshehtë, fshehtësi; e fshehta: тајните на природата të fshehtat e natyrës.