театарски

театарски, -а, -о mb. teatror: театарска прет­става shfaqje teatrore.