тежи

тежи impf. jokal. peshoj, rëndoj, jam i rëndë: колку тежи ова? sa peshon (sa rëndon ose ç`peshë ka kjo?).