тежок

тежок, тешка, тешко mb. i rëndë (për peshë): тежок товар barrë e rëndë.