текне

текне pf. текнува impf. (vet.vetaIII me format përkatëse të përemrave vetorë të rasës dhanore): më kujtohet, më bie ndër mend.