темен

тем/ен, -на, -но mb. i errët. i mbyllur (për ngjy­ra): темна боја ngjyrë e errët (e mbyllur).