темница

темница f. errësirë: каде одиш вака по те­мница ku shkon kështu nëpër errësirë.