тепа

тепа impf. rrah (dikë): децата не треба да се тепаат fëmijët nuk duhet të rrihen.