тесен

тес/ен, -на, -но mb. 1. i ngushtë: тесна улица rrugë e ngushtë. 2. i vogël: тесни чевли këpucë të vogla (të ngushta).