тече

тече impf. rrjedh: реката тече со голема брзина lumi rrjedh me shpejtësi të madhe.