течност

течност sh. течности f. lëng: водата е безбојна течност uji është lëng pa ngjyrë.