тешкотија

тешкотија sh. тешкотии f. vështirësi; mundim: ја научивме математиката со големи тешкотии matematikën e mësuan me vështirësi të mëdha.