токму

токму ndajf. pikërisht: токму тоа ти го кажувам pikërisht atë po ta them.