топло

топло ndajf. nxehtë; ngrohtë: овде е многу топло këtu është shumë ngrohtë (nxehtë).