топол

топ/ол, -ла, -ло mb. (për ujin etj.) i nxehtë; i ngrohtë: топла вода ujë i nxehtë.