трае

трае impf. zgjat; vazhdon, vijon: часот трае 45 минути ora (e mësimit) zgjat 45 minuta.