трафика

трафика sh. трафики f. 1. duhantore, shitore e vogël duhani. 2. kioskë, qoshk (për të shitur cigare dhe ndonjë cikërrimë tjetër).