треба

треба impf. pavet. duhet, nevojitet, lypset: *уште тоа ми требаше edhe ajo më duhej (më nevojitej).