тренинг

тренинг sh. тренинзи m. trajning, stërvitje sistematike: одам на редовен тренинг shkoj në stërvitje të rregullta.