тренира

тренира impf. ushtroj, stërvit: тренирам со првата екипа po stërvit ekipin e parë.