трепери

трепери impf. 1. kapsallit, përpëlit. 2. dridhet: момчето трепери од страв djali dridhet nga frika.